Over rouw

Rouw is een gezonde en natuurlijke reactie op een betekenisvol verlies. Bij een betekenisvol verlies kan gedacht worden aan verlies door overlijden, maar ook aan vele andere vormen van verlies, zoals het verlies van gezondheid, verlies van een baan, verbroken relaties/vriendschappen et cetera. Ook kan het voorkomen dat je iedere dag opnieuw geconfronteerd wordt met verlies; ook wel ‘levend verlies’ genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan ziekte, het leven met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking of een onvervulde (kinder)wens of droom.

 

Hoewel rouw geen ziekte is, doet het wel een enorm beroep op jouw veerkracht. Het kan je overspoelen en/of blokkeren. Je kan (voor jou) onverklaarbare lichamelijke klachten ervaren, zoals vermoeidheid, vergeetachtigheid, hoofd- of buikpijn. Je kan je somber of geprikkeld voelen. Je kan gevoelens ervaren die je liever niet wil voelen, zoals schuld, schaamte of boosheid. Je kan te maken krijgen met veel ‘goedbedoelde’ adviezen of oordelen vanuit je omgeving, en misschien ook wel vanuit jezelf, over hoe je zou moeten rouwen. Al deze ervaringen kunnen bovendien ook naar voren komen als een verlies lang(er) geleden is en je dit zelf niet ‘verwacht’.

 

Rouw is keihard werken. Je staat enerzijds voor de taak om bezig te zijn met het verlies & alle gevoelens te doorleven die daarbij horen. Anderzijds sta je voor je taak om door te gaan in het dagelijks leven en daarin ook goed voor je eigen gezondheid te blijven zorgen. We zeggen daarom ook wel dat rouw gaat over een (slinger)beweging tussen deze verschillende ‘kanten’ van verlies en van doorgaan/herstel. Hier is de naam ‘Dansen in Verlies’ op gebaseerd, omdat ik het rouwproces zie als een dans tussen deze twee verschillende ‘kanten’.

 

Met verlies- en rouwtherapie help ik jou om deze (slinger)beweging, het gezonde aanpassingsproces, op gang te brengen en te houden. Hierbij hoef je niet verschillende ‘fases’ te doorlopen en ook hoef je het verlies geen ‘plekje te geven’ of te ‘verwerken’. Rouw kent geen einde en het verlies zal op een bepaalde manier deel van jou blijven. Bovendien is ieder rouwproces eigen en uniek. Ik ondersteun je in het verdragen en weer op een gezonde manier door het leven te bewegen. Op een manier die bij jou past.

 

“Elk mens is als sommige anderen: en elk mens is als niemand anders”

Worden (2009)